Kontakt Predajňa ROKO

roko
iRoko.sk - Predajňa ROK
  • icon Arm. gen. Svobodu 23/A
    080 01 Prešov
  • icon
  • 0917 466 578
  • iconinfo@iroko.sk
  • icon Pon – Ned: 9:00 – 20:00

Kontaktný formulár * * *
Fakturačné údaje

ROKO, s.r.o.
Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 364 58 481
DIČ: 2020011785
IČ DPH: SK2020011785
Č. povolenia: 626331000103

Č. účtu: 4009078507/7500 (ČSOB)
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK82 7500 0000 0040 0907 8507

Zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, oddiel Sro, vo vložke č. 25345/P.

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa